Vedení daňové evidence

Vedení daňové evidence

Na zakázku (externě na fakturu) vedeme menším firmám (např. OSVČ na ŽL s přiděleným IČO) daňovou evidenci (DE), dříve jednoduché účetnictví. 
Doklady zpracováváme jak v papírové podobě ve vlastní režii (šanony, složky, kanc.papír A4) tak elektronicky v digitální podobě. 
Kromě jiného využíváme při zpracování dokumentace inteligentní formuláře 602XML  Filler od společnosti Software602,a.s.