Vedení mzdového účetnictví

Vedení mzdového účetnictví

 

Vedení mzdového účetnictví (personalistika + mzdy)

 Vedeni mzdoveho ucetnictvi.pdf

 

Organizacím zaměstnávajícím alespoň jednoho pracovníka poskytujeme kompletní servis vedení mzdového účetnictví počínaje všemi potřebnými úkony v rámci personalistiky až po zpracování, zaúčtování a vedení mezd.

 

Personalistika

 

U nově vzniklého zaměstnavatele (tj. při přijetí prvního pracovníka do pracovního poměru) zajišťujeme ve smyslu platných  předpisů:

 

I. REGISTRACI nové organizace

 

*      u příslušné OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení) resp. 
ÚP PSSZ (Územní pracoviště Pražské správy sociálního zabezpečení),

 

*      u příslušné ZP (zdravotní pojišťovny), např. VZP, VOZP, OZP, ČPZP, ZPMV atd.,  

 

*      u příslušného správce daně, tj. např. u Finančního úřadu v hl.m. Praha k dani ze závislé činnosti, případně k dani vybírané srážkou fyzickým osobám zaměstnaným u nově vzniklého zaměstnavatele,

 

*      k zákonnému pojištění odpovědnosti zaměstnavatele u příslušné pojišťovny (KOOPERATIVA nebo ČESKÁ POJIŠŤOVNA).

 

 

II. Personální servis dále zahrnuje např. tyto související činnosti:

 

*      spolupráce při sepisování pracovních smluv a dohod (DPP, DPČ),
 

*      spolupráce při přípravě podkladů pro registraci nových zaměstnanců u  sociální správy a příslušné zdravotní pojišťovny,
 

*      při ukončení pracovního poměru pracovníka odhlášení tohoto zaměstnance klientem u sociální správy a zdravotní pojišťovny + vystavení ELDP (Evidenční list důchodového pojištění), zápočtového listu pracovníkovi a potvrzení o zdanitelných příjmech za odpracované období.
 

 

Pokud organizace ukončí zaměstnávání pracovníků, zajišťujeme odhlášení klienta coby „zaměstnavatele“ ze sociální správy a příslušných zdravotních pojišťoven.

 

 

MZDY

 

 

Základním požadavkem na předpisově správné vedení agendy mezd je předání včasných, úplných a věcně odpovídajících podkladů klientem.


 

I. Vedení (zpracování,výpočet) mezd zahrnuje tyto základní činnosti:

 

 

*      vedení karty zaměstnance

 

*      vedení mzdových listů

 

*      vyhotovení výplatních lístků (VL) na základě vypočtených mezd

 

*      vyhotovení předepsaných přehledů pro sociální správu (OSSZ, UP PSSZ) a zdravotní pojišťovny (ZP)

 

*      výpočet odvodů sociálního a zdravotního pojištění  + záloh na daň ze závislé činnosti, případně daně srážené

 

*      výpočet odvodů pojistného na zákonné pojištění odpovědnosti zaměstnavatele dle zákonné vyhlášky (čtvrtletní periodicita)

 

*      zpracování hromadných příkazů k úhradě odvodů z mezd na účty místně příslušné sociální správy a zdravotních pojišťoven včetně výplat čistých mezd jednotlivým zaměstnancům na jejich účty

 

*      vyhotovení evidenčního listu důchodového zabezpečení (ELDP)

 

*      vyúčtování daně z příjmů ze závislé činnosti

 

*      vyúčtování daně srážkové daně z příjmů fyzických osob (FO)

 

*      vystavení potvrzení o zdanitelných příjmech za dané období

 

*      zastupování klienta při kontrolách sociální správy, zdravotní pojišťovny nebo finančního úřadu týkající se agendy vedení mezd

Vedeni mzdoveho ucetnictvi.pdf